Co mieszkańcy Trójmiasta myślą o CRT?

Trójmiasto ocenia… jest dobrze!

Centrum Rozwoju Talentów zaistniało w świadomości mieszkańców, wraz z rosnącą popularnością poradnictwa zawodowego. Mieszkańcy Metropolii coraz chętniej korzystają z porad doradców i coachów kariery, traktując je jako inspiracje i motywacje do zmiany. CRT jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, które świadczy usługi związane z kompleksowym kreowaniem kariery zawodowej. Misją Centrum jest budowanie mocnych stron w  oparciu o talenty – klienci, przy pomocy doradczyń, realizują wspólnie wypracowaną strategię rozwoju. Jak funkcjonuje doradztwo zawodowe w Gdańsku? Sprawdź!

O to jak klienci czują się w Centrum Rozwoju Talentów, czy są zadowoleni ze spotkań  i  warsztatów oraz czy miejsce takie jak CRT jest w ogóle potrzebne, spytano mieszkańców Trójmiasta.

Warsztaty dla młodzieży – czy to się sprawdza?

Jednym z kluczowych zadań CRT jest pomoc uczniom wszystkich szczebli edukacji w wyborze drogi zawodowej. Specjalnie dla nich organizowane są warsztaty z zakresu współpracy w zespole, odkrywania swoich talentów, tworzenia dokumentów aplikacyjnych czy rynku zawodów (pełną ofertę warsztatów znajdziesz TUTAJ). Źródłem wiedzy o ich opiniach na temat warsztatów są m.in. anonimowe ankiety. Wyniki zachwycają! Uczniowie chwalą nie tylko prowadzące, ale także atmosferę oraz wskazują je jako źródło wiedzy niedostępnej dla nich w innych miejscach. Jedna z uczennic napisała w ankiecie – „Te spotkania były mi pomocne, ponieważ w moim otoczeniu nie ma takich osób, które dysponują wystarczającą wiedzą na tematy zawodowe. Bardzo przydadzą mi się również napisane wspólnie list motywacyjny oraz CV”. Takie słowa motywują!

Klienci, po odbytym warsztacie, mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety badającej ich zadowolenie. Część pytań została zaprojektowana w formie otwartej, a dla niektórych z nich przygotowana została pięciostopniowa skala oceny satysfakcji: 1 – niewystarczająco, 2 – wystarczająco, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze. Pytania oraz odpowiedzi przedstawione są na wykresie poniżej.

Masz problem? Skonsultuj się z doradcą!

Ważnym obszarem działalności Centrum są spotkania indywidualne – zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą szkolną. Podczas konsultacji klienci maja możliwość m.in. rozwiązania panelu testów, dobranych do ich indywidualnych potrzeb oraz skonsultowania swoich dokumentów aplikacyjnych. Również tutaj wypowiedzi na temat Centrum są bardzo przychylnie – jedna z klientek powiedziała: „Raport pokazał mi moje mocne strony i talenty. Jestem mile zaskoczona, że mam ich tak dużo”. Wypowiedzi w podobnym tonie jest znacznie więcej. Niektórzy z klientów pozostają w  stałym kontakcie z pracownikami, nawet po zakończeniu procesu, informując o swoich zawodowych sukcesach. To także świadczy o wyjątkowej atmosferze i przyjaznych relacjach panujących w CRT.

Jesteś bezrobotny i poszukujesz pracy?

Swoje działania Centrum dedykuje również osobom bezrobotnym, kierowanym przez Gdański Urząd Pracy na dwutygodniowe warsztaty Treningu Umiejętności Osobistych. Podczas zajęć uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje miękkie. Mają możliwość konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. HR-u czy kreowania wizerunku. Pytani o wrażenia dotyczące przebiegu warsztatów, najczęściej wskazują na profesjonalizm prowadzącej, przyjazną atmosferę oraz życzliwość. Jeden z klientów, zapytany o to, co dały mu warsztaty, odpowiedział – „Wyniosłem z nich nie tylko wiedzę, ale też większe poczucie własnej wartości”, w czym wtórują mu inni uczestnicy warsztatów.

 

Wszystkich, którzy wciąż nie są przekonani do odwiedzenia CRT odsyłam do słów jednej z Klientek – „Byłam sceptycznie nastawiona do spotkania z doradcą. Jakie przyjemne rozczarowanie przeżyłam po diagnozie moich mocnych stron oraz wspólnym określeniu kierunku, którym powinnam podążać. Dzięki tym spotkaniom zmieniłam pracę i  dopiero teraz wydaje mi się, że w pełni wykorzystuje moje możliwości”.

Możesz się z nami skontaktować TUTAJ

Data: 07 września, 2018 Wyświetlenia: 798