Studia w świecie VUCA – panel dla uczniów szkół średnich

Podobno jedyną pewną rzeczą na świecie jest zmiana, dlatego zapraszamy na trzeci z cyklu panel z ekspertami na temat transformacji VUCA, czyli o zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym świecie.

Podczas cyklu poruszymy tematy związane z edukacją, rekrutacją oraz rynkiem pracy. Podejmiemy dyskusję na temat tego, czy ciągła zmienność musi być zawsze niekorzystna i wzbudzająca negatywne emocje, czy – z drugiej strony – może być pozytywnym wyzwaniem. Zastanowimy się, jak odnaleźć się w tej trudnej sytuacji i jak dodatkowo obrócić ją na swoją korzyść.

Studia w świecie VUCA

Czwarty z cyklu panel dyskusyjny pt. Studia w świecie VUCA odbędzie się 25 maja 2021 r. w godz. 13:00 – 14:30 w formie online. 

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, co młodzi ludzie powinni brać pod uwagę wybierając studia. Zastanowimy się, czym różni się studiowanie od nauki w szkole średniej. Będziemy przedstawiać różne organizacje, źródła wiedzy oraz ludzi, którzy mogą pomóc w wyborze swojej dalszej ścieżki edukacji. Podyskutujemy o tym, jak przygotować się do roli studenta.

Gośćmi specjalnymi webinaru będą:

Dominik Chomik – adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Medioznawca, językoznawca. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Współpracuje ze szkołami średnimi województwa pomorskiego w zakresie komunikacji społecznej i mediów (m.in. sekretarz Olimpiady Wiedzy o Mediach). Kierownik studenckich praktyk zawodowych. W ostatnim czasie zajmuje się między innymi badaniami postrzegania uniwersytetu (m.in. grant Narodowego Centrum Nauki „Dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”).

Owidiusz Moska – kierownik Akademickiego Biura Karier w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Posiada doświadczenie w organizacji ogólnopolskich imprez sportowych, jest Przewodniczącym Akademickich Targów Pracy Trójmiasto, sekretarzem w Komisji ds. Biur Karier przy KRASP, ponadto prowadzi badania losów absolwentów i jest odpowiedzialny za kontakty z pracodawcami. Do jego zainteresowań należą: polityka społeczna, prawo pracy, doradztwo, rynek pracy (cała problematyka rynku związana z zatrudnianiem studentów i absolwentów uczelni wyższych), szkolnictwo wyższe, sport (szeroko pojęta rekreacja ruchowa)

Zapisy

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja za pomocą portalu evenea – link

Link do platformy zoom.pl, dzięki któremu będzie można dołączyć do spotkania, otrzymają Państwo na adres mailowy podany przy rejestracji, co najmniej godzinę przed planowaną datą spotkania, w innym przypadku prosimy o kontakt na informacja@centrumtalentow.pl

Zobacz pełną ofertę wydarzeń organizowanych przez Centrum w najbliższym czasie!

Data: 19 maja, 2021 Wyświetlenia: 206