Polityka prywatności

Poradnictwo zawodowe, w tym badanie predyspozycji zawodowych w Centrum Rozwoju Talentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
 2. W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Dane osobowe przetwarzane są w celu poradnictwa zawodowego, w tym badania predyspozycji zawodowych w Centrum Rozwoju Talentów.
 4. Dane nie są ujawniane innym odbiorcom.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu upłynięcia 30 dni kalendarzowych od zakończenia procesu doradczego.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Rezerwacja wizyty w Centrum Rozwoju Talentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
 2. W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji terminu spotkania w Centrum Rozwoju Talentu.
 4. Odbiorcą danych jest dostawca usług IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane 30 dni od ich pozyskania lub do otrzymania przez administratora wniosku o rezygnację z wizyty, co będzie rozumiane jako wycofanie zgody na przetwarzanie danych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych powoduje brak możliwości spotkania z doradcą zawodowym.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Centrum Rozwoju Talentów informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:
 • nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,
 • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,
 • wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z WWW.
Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Centrum Rozwoju Talentów lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie Centrum Rozwoju Talentów zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Centrum Rozwoju Talentów, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z właścicielami Centrum Rozwoju Talentów (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Centrum Rozwoju Talentów zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zakładając konto użytkownika na stronie internetowej Centrum Rozwoju Talentów wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usługi konta użytkownika na stronie Centrum Rozwoju Talentów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych będzie Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. 2) W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl. 3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi polegającej na utworzeniu konta użytkownika na stronie internetowej Centrum Rozwoju Talentów. 4) Odbiorcami danych będą upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, pracodawcy, dostawca usług IT. 5) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody będzie się wiązało z usunięciem konta użytkownika i wszystkich z nim powiązanych danych. Aby wycofać zgodę należy powiadomić o tym Centrum Rozwoju Talentów wysyłając wiadomość na adres e-mail informacja@centrumtalentow.pl. 6) Każda osoba korzystająca z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania sowich danych osobowych. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z usługi konta użytkownika na stronie Centrum Rozwoju Talentów. 8) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.