Młodzieżowa Kraina Talentów

Marzenia się spełniają

Jaką szkołę wybrać? Czym zajmować się w przyszłości? W jaki sposób kierować swoją karierą? Takie pytania zadaje sobie młodzież przed wyborem ścieżki kariery.

Co zrobić żeby wkroczyć na rynek pracy wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do rynku i wymogów pracodawców? Zdiagnozować swoje mocne strony i talenty! W Młodzieżowej Krainie Talentów dowiesz się do czego masz predyspozycje i co jest dla Ciebie ważne.

W tym celu prowadzimy szereg warsztatów dla szkół oraz porady indywidualne. Doradczynie zawodowe będą Cię wspierać w elastycznym podążaniu za potrzebami gospodarki oraz pomogą ułożyć strategię przyszłej kariery zawodowej.

Z ofertą warsztatów na rok szkolny 2020/2021 można zapoznać się w osobnym artykule Warsztaty dla uczniów – rok szkolny 2020/2021.

Jak zapisać się na konsultację indywidualną z doradcą zawodowym? Wejdź w zakładkę wizyty i zarezerwuj termin (jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, na pierwsze spotkanie musisz przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym lub mieć ze sobą wypełnioną przez nich dostępną na naszej stronie deklarację).


W ramach działań Młodzieżowej Krainy Talentów realizowany jest projekt „Gdańsk miastem zawodowców. Podniesienie jakości edukacji zawodowej”. Uczestniczy w nim dziewięć gdańskich szkół:

 • Państwowe Szkoły Budownictwa,
 • Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum,
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2,
 • Zespół Szkół Łączności,
 • Zespół Szkół Samochodowych,
 • Zespół Szkół Energetycznych,
 • Zespół Szkół Morskich
 • Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych.

Kilka zdań o tym co robimy w ramach projektu. Sprawdź!

Spotkania indywidualne, które stanowią podstawę naszych działań. Koncentrujemy się przede wszystkim na talentach i mocnych stronach – naszym celem nie jest skłonienie młodzieży do samodoskonalenia, a raczej nauka wykorzystywania posiadanych naturalnych predyspozycji.

Warsztaty, które organizujemy dla uczniów projektowych. Obejmują one bardzo szeroką i zróżnicowaną tematykę, np.:

 • Tworzę, więc jestem (rozwinięcie umiejętności kreatywnego i nieszablonowego myślenia oraz działania);
 • Mam to. Moje profesjonalne CV (poznanie zasad tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych);
 • Współpraca w zespole (rozwinięcie umiejętności działania zespołowego, poznanie zależności pracy członków zespołu);
 • Jak założyć, krok po kroku, własny biznes (zapoznanie się z formalnymi wymogami towarzyszącymi zakładaniu własnej działalności gospodarczej);
 • Poker osobowościowy (poznanie swoich mocnych stron, uzyskanie wiedzy w jaki sposób jesteśmy spostrzegani przez inne osoby);
 • Radzenie sobie ze stresem (poznanie metod radzenia sobie ze stresem –  w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej i poszukiwania pracy, a także podczas wyzwań napotkanych na ścieżce życiowo-szkolnej).

Wycieczki zawodoznawcze, dzięki którym uczniowie mają możliwość poznania specyfiki zawodu oraz pracy w danej firmie. W ramach działań projektowych odbyło się do chwili obecnej 11 wycieczek, m.in.: PPP CHEMKO Sp. z o.o., Colmec, Polpharma Biologics, Flextronics International Poland Sp. z o.o, Pekabex, Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Panele ekspertów, organizowane dla doradców zawodowych, skupiające się wokół tematów takich jak: dobre praktyki w szkołach projektowych, dynamiczne zmiany i wyzwania na współczesnym rynku pracy czy modelowy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego bez tajemnic w oparciu o materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Rady pedagogiczne, na których występują nasze doradczynie, poruszając istotne, z punktu widzenia, edukacji tematy, np. Jak edukować z mocą? czy Nauczyciel „Mesjaszem zmiany w edukacji XXI wieku, które stanowi wprowadzenie do projektu „Gdańsk miastem zawodowców”.

Uczeń biorący udział w projekcie Gdańsk Miastem Zawodowców rysujący szablon tatuażu

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz ważne pytania i nasze odpowiedzi

Młodzież w projekcie. Jak pracujemy? Przede wszystkim jesteśmy nastawieni indywidualną i grupową pracę z uczniami. Na spotkaniach pytamy uczniów o ich oczekiwania i o to, co chcieliby osiągnąć podczas procesu doradczego – większość z nich nie ma żadnej wizji. Proponujemy także wykonanie testów zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Dzięki temu, uczestnicy mają okazję lepiej poznać samych siebie, samodzielnie określić swoje mocne strony, zyskują także pomoc w ich nazwaniu i uczą się o nich mówić. Każdy spośród 2 750 uczniów projektowych ma do dyspozycji ponad osiem godzin indywidualnego doradztwa zawodowego. Ten czas staramy się wykorzystać w sposób najlepiej dopasowany do potrzeb każdego klienta. Wspólnie ustalamy cel pracy, rozpisujemy wszystkie możliwości zawodowe, które uczeń bierze pod uwagę i określamy jego predyspozycję.

Stawiamy także na pracę grupową, wierząc, że pomaga ona w kształtowaniu umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Warsztaty zostały podzielone na cztery moduły: kreatywność i elastyczne podejście do kształtowania przyszłej ścieżki kariery, pozyskiwanie informacji o zawodach, możliwościach rozwoju i zatrudnienia, poszukiwanie oraz pozyskiwanie pracy, organizacja procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Uczniowie otrzymują harmonogram zajęć i zapisują się na nie samodzielnie – tej metodzie przyświeca idea kształtowania kompetencji związanych z networkingiem. Każda grupa warsztatowa składa się z uczniów reprezentujących przynajmniej kilka szkół projektowych, dzięki czemu już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej nawiązują znajomości z osobami z innych branż. Jest to dodatkowa, bardzo istotna korzyść płynąca z uczestnictwa w projekcie.

Trzy grupy uczniów wykonujący zadanie podczas warsztatów w Młodzieżowej Krainie Talentów

Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji systemu edukacji i rynku pracy oraz dla urealnienia wizji przyszłej pracy zawodowej, organizujemy dla uczestników projektu wycieczki zawodoznawcze do firm z wybranej branży. Zależy nam, aby uczniowie zapoznali się z działającymi na lokalnym rynku pracodawcami i oferowanymi przez nich warunkami pracy. Przybliżenie młodym ludziom perspektyw zatrudnienia i możliwości pokierowania ścieżką kariery jest kluczowe w dążeniu do wzmacniania w nich myślenia w kategorii odpowiedzialnych wyborów. Spotkania z przedstawicielami firm, którzy mówią o rzeczywistych oczekiwaniach w stosunku do kandydatów, jest nieocenioną pomocą w procesie uświadamiania młodzieży, że szkoła i nauka mają konkretny cel, a wiedza, którą wyniosą po ukończeniu tego etapu edukacji, zostanie zweryfikowana już na rynku pracy.

Uczniowie z projektu Gdańsk Miastem Zawodowców podczas wizyty studyjnej na ostatnim piętrze budowanego budynku Olivia Business CentreCzym jeszcze się zajmujemy? Kompleksowość projektu zakłada – oprócz modułu doradztwa – dla uczniów: finansowanie staży i praktyk w firmach, kursów specjalistycznych i językowych. Nauczyciele uzyskają dodatkowe kwalifikacje oraz będą mieli okazję zapoznać się z działaniami firm podczas dedykowanych im staży. Każda szkoła otrzymała dofinansowanie na rozbudowę i/lub unowocześnienie pracowni. Doradztwo zawodowe pełni w projekcie funkcję spajającą działania, indywidualna praca z uczniem pomaga mu zaplanować swoją przyszłość i rozważyć, co jeszcze może zrobić na tym etapie edukacji, aby jak najefektywniej wykorzystać ten czas. Podstawą jest tu celowy dobór kursów i działań, tak aby były one spójne z ich wizją przyszłości zawodowej.

Co jest kluczowe we wspieraniu ucznia przygotowującego się do ukończenia szkoły i wejścia na rynek pracy? Według nauczycieli najważniejsza jest praca nad potencjałem i pomoc w określeniu mocnych stron ucznia (67,9%), organizowanie praktyk i staży zawodowych – nacisk na przyuczenie do zawodu (65,4%) oraz integracja szkoły i rynku pracy w postaci spotkań pracodawców z przyszłymi absolwentami (63,4%). W odpowiedzi na te potrzeby przychodzi projekt „Gdańsk Miastem Zawodowców”.

Czy doradztwo zawodowe jest potrzebne? Zarówno z informacji uzyskanych od nauczycieli, jak i z rozmów z samymi uczniami wynika, że doradztwo zawodowe jest nie tylko potrzebne, ale wręcz kluczowe w procesie kształtowania ścieżki zawodowej. Co istotne, ponad osiem godzin zajęć, które składają się na program doradczy to czas, który poświęcony jest tylko im i ich możliwościom. Metody i przebieg pracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, tak aby każdy uczeń mógł zyskać jak najwięcej. Koncentrujemy się przede wszystkim na talentach i mocnych stronach, co powoduje wzrost pewności siebie – naszym celem nie jest skłonienie młodzieży do samodoskonalenia, a raczej nauka wykorzystywania posiadanych naturalnych predyspozycji.

Jakie problemy ma współczesna młodzież z perspektywy nauczyciela? Na pytanie wielokrotnego wyboru o problemy, jakie nauczyciele dostrzegają wśród młodzieży szkolnej, dwa najczęściej wskazywane to brak motywacji do nauki (79,5% respondentów) i słaba wiara w siebie (54,8%). Trudności mogą wynikać m.in. z braku poczucia celowości. Udział pracodawców w kształtowaniu programu nauczania technicznego i zawodowego wciąż jest zbyt mały, zaś słaba integracja rynku pracy ze szkołą powoduje, że młodzież nie do końca jest w stanie zidentyfikować swoje wysiłki na polu nauki z perspektywą przyszłej pracy. Często brakuje możliwości szybkiego przełożenia wiedzy teoretycznej na zastosowanie praktyczne, co niewątpliwie jest czynnikiem osłabiającym motywację.

Jaka jest rola nauczyciela szkolnego w procesie doradczym? Do zadań doradców zawodowych projektu z Centrum Rozwoju Talentów należy również prowadzenie rad pedagogicznych dla nauczycieli szkół projektowych, organizacja paneli ekspertów oraz spotkań World Cafe. Dzięki tym wydarzeniom poznajemy potrzeby nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. W ten sposób jesteśmy w stanie o wiele lepiej wspierać obie grupy. Działania te wspomagają również integrację międzyszkolną nauczycieli i wymianę dobrych praktyk, związanych z przygotowaniem uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Polityka prywatności dostępna jest na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (zob. RODO)