Poznaj nasz zespół

Poznaj zespół CRT! Sprawdź czym się zajmujemy, jakie mamy kwalifikacje oraz mocne strony.
Sylwia Zalewska
Sylwia Zalewska
Doradca Zawodowy,
Monika Artowska-Janowska
Monika Artowska-Janowska
Informacja i promocja,
Sylwia Zalewska

Doradca zawodowy w projekcie “Gdańsk miastem zawodowców”, psycholog. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i pracowała jako specjalista do spraw rekrutacji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może przekazywać aktualną i rzetelną wiedzę dotyczącą procesu rekrutacji oraz wymagań jakie stawiają pracodawcy. Prowadzi konsultacje indywidualne, pomaga odnaleźć mocne strony stosując różnego rodzaju narzędzia (np. test Extended DISC). Uwielbia prowadzenie warsztatów, swoją wiedzę i umiejętności na ten temat poszerza w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie na kierunku Szkoła treningu i warsztatu psychologicznego. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, osób dorosłych, seniorów, dzieci, doradców zawodowych; o tematyce związanej z rynkiem pracy, ale także rozwijające kompetencje miękkie. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących m.in. odkrywania i rozwijania talentów; nieustannie poszerza swoją wiedzę. Uczestniczyła oraz występowała wielokrotnie na konferencjach. Jest osobą miłą, serdeczną, umiejącą słuchać i zafascynowaną drugim człowiekiem.

Talenty: empatia, rozwijanie innych, zbieranie, współzależność, czar.

Monika Artowska-Janowska

W Centrum odpowiada za informację, promocję i marketing. Ukończyła Pedagogikę resocjalizacyjną oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Gdańskim. W obszarze jej zainteresowań są zarówno działania marketingowe, jak i HR-owe, co zamyka w pojęciu skutecznego employer brandingu. Zestawienie jej TOP 5 talentów powoduje, że do każdego problemu podchodzi indywidualnie i rozpracowuje go do końca.

Talenty: intelekt, indywidualizacja, odkrywczość, rozwaga, bliskość