Poznaj nasz zespół

Poznaj zespół CRT! Sprawdź czym się zajmujemy, jakie mamy kwalifikacje oraz mocne strony.
Milena Chomik
Milena Chomik
Doradca Zawodowy,
Agnieszka Marusiak
Agnieszka Marusiak
Doradca Zawodowy,
Justyna Wróbel
Justyna Wróbel
Doradca Zawodowy,
Sylwia Zalewska
Sylwia Zalewska
Doradca Zawodowy,
Milena Chomik

Doradca zawodowy w projekcie Gdańsk miastem zawodowców”, pedagog. Ukończyła szkolenia: Szkolne Poradnictwo Kariery – indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z uczniami, Rekrutacja XXI, Zarządzanie Sobą i Swoimi Talentami. Od wielu lat tłumacz przysięgły języka rosyjskiego z bogatą praktyką tłumaczeniową (tłumaczenia literackie, teksty użytkowe, tłumaczenia ustne jak i pisemne, praca doktorska z zakresu translatoryki). Pracowała jako wykładowca akademicki na UMK w Toruniu i UKW w Bydgoszczy. W jej centrum zainteresowań stoi drugi człowiek, relacje międzykulturowe i międzyludzkie. Ceni sobie otwartość i szczerość. Bardzo ważne są dla niej kontakty interpersonalne. Jest empatyczna i pełna wiary. Ma bardzo dobry kontakt z ludźmi. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i porady indywidualne.

Talenty: osiąganie, elastyczność, rozwijanie innych, zgodność, empatia.

Agnieszka Marusiak

Doradca zawodowy, pedagog, trener. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika oraz doradztwo personalne i organizacyjne. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i rekrutacji. Certyfikowana w zakresie stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Posiada doświadczenie w poradnictwie zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Pracowała w projektach outplacementowych, międzyuczelnianym biurze karier oraz firmach konsultingowych w obszarze szkoleń i HR. W Centrum Rozwoju Talentów zajmuje się doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, czerpiąc głównie z nurtu konstruktywistycznego. Świeże spojrzenie, inspirowanie i pobudzanie kreatywnych postaw – to priorytety, którymi kieruje się w swojej pracy.

Talenty: strateg, aktywator, odpowiedzialność, indywidualizacja, empatia.

Justyna Wróbel

Doradca zawodowy w projekcie “Gdańsk miastem zawodowców”, socjolog. Ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim i studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada doświadczenie w branży HR oraz szkoleń komercyjnych. Uczestniczyła w takich szkoleniach jak: Rekrutacja XXI, Zarządzanie sobą i swoimi talentamiSzkolne poradnictwo kariery – indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z uczniami. Jako doradca zawodowy w CRT związana z Młodzieżową Krainą Talentów – prowadzi warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz porady indywidualne nakierowane na podejmowanie świadomych decyzji intelektualnych. Jej mocną stroną jest łatwość znajdowania w ludziach talentów i obszarów do rozwoju.

Talenty: strateg, indywidualizacja, kontekst, intelekt, współzależność.

Sylwia Zalewska

Doradca zawodowy w projekcie “Gdańsk miastem zawodowców”, psycholog. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i pracowała jako specjalista do spraw rekrutacji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może przekazywać aktualną i rzetelną wiedzę dotyczącą procesu rekrutacji oraz wymagań jakie stawiają pracodawcy. Prowadzi konsultacje indywidualne, pomaga odnaleźć mocne strony stosując różnego rodzaju narzędzia (np. test Extended DISC). Uwielbia prowadzenie warsztatów, swoją wiedzę i umiejętności na ten temat poszerza w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie na kierunku Szkoła treningu i warsztatu psychologicznego. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, osób dorosłych, seniorów, dzieci, doradców zawodowych; o tematyce związanej z rynkiem pracy, ale także rozwijające kompetencje miękkie. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących m.in. odkrywania i rozwijania talentów; nieustannie poszerza swoją wiedzę. Uczestniczyła oraz występowała wielokrotnie na konferencjach. Jest osobą miłą, serdeczną, umiejącą słuchać i zafascynowaną drugim człowiekiem.

Talenty: empatia, rozwijanie innych, zbieranie, współzależność, czar.