Poznaj nasz zespół

Poznaj zespół CRT! Sprawdź czym się zajmujemy, jakie mamy kwalifikacje oraz mocne strony.
Milena Chomik
Milena Chomik
Doradca Zawodowy,
Agnieszka Marusiak
Agnieszka Marusiak
Doradca Zawodowy,
Justyna Wróbel
Justyna Wróbel
Doradca Zawodowy,
Sylwia Zalewska
Sylwia Zalewska
Doradca Zawodowy,
Milena Chomik

Doradca zawodowy w projekcie Gdańsk miastem zawodowców”, pedagog. Ukończyła szkolenia: Szkolne Poradnictwo Kariery – indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z uczniami, Rekrutacja XXI, Zarządzanie Sobą i Swoimi Talentami. Od wielu lat tłumacz przysięgły języka rosyjskiego z bogatą praktyką tłumaczeniową (tłumaczenia literackie, teksty użytkowe, tłumaczenia ustne jak i pisemne, praca doktorska z zakresu translatoryki). Pracowała jako wykładowca akademicki na UMK w Toruniu i UKW w Bydgoszczy. W jej centrum zainteresowań stoi drugi człowiek, relacje międzykulturowe i międzyludzkie. Ceni sobie otwartość i szczerość. Bardzo ważne są dla niej kontakty interpersonalne. Jest empatyczna i pełna wiary. Ma bardzo dobry kontakt z ludźmi. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i porady indywidualne.

Talenty: osiąganie, elastyczność, rozwijanie innych, zgodność, empatia.

Agnieszka Marusiak

Doradca zawodowy, pedagog, trener. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika oraz doradztwo personalne i organizacyjne. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i rekrutacji. Certyfikowana w zakresie stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Posiada doświadczenie w poradnictwie zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Pracowała w projektach outplacementowych, międzyuczelnianym biurze karier oraz firmach konsultingowych w obszarze szkoleń i HR. W Centrum Rozwoju Talentów zajmuje się doradztwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych, czerpiąc głównie z nurtu konstruktywistycznego. Świeże spojrzenie, inspirowanie i pobudzanie kreatywnych postaw – to priorytety, którymi kieruje się w swojej pracy.

Talenty: strateg, aktywator, odpowiedzialność, indywidualizacja, empatia.

Justyna Wróbel

Doradca zawodowy, socjolog, certyfikowany trener testu Extended Disc. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe z elementami coachingu oraz kurs pedagogiczny na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Przez cztery lata pracy w Centrum Rozwoju Talentów, realizowała projekt „Gdańsk Miastem Zawodowców”, w ramach którego prowadziła doradztwo indywidualne oraz grupowe dla uczniów gdańskich szkół technicznych i branżowych. Posiada doświadczenie w branży HR oraz szkoleń komercyjnych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu rekrutacji, pracy z klientem, planowania kariery oraz pracy z talentami Gallupa. Jej mocną stroną jest łatwość znajdowania w ludziach talentów i obszarów do rozwoju

Talenty: strateg, indywidualizacja, kontekst, intelekt, współzależność.

Sylwia Zalewska

Doradca zawodowy, psycholog, trener. Ukończyła studia podyplomowe “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” i pracowała jako specjalista do spraw rekrutacji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może przekazywać aktualną i rzetelną wiedzę dotyczącą procesu rekrutacji oraz wymagań jakie stawiają pracodawcy. Prowadzi konsultacje indywidualne, pomaga odnaleźć mocne strony stosując różnego rodzaju narzędzia (np. test Extended DISC). Realizuje Projekt „Gdańsk miastem zawodowców”, którego celem jest podniesienie jakości edukacji zawodowej.

Uwielbia prowadzenie warsztatów, swoją wiedzę i umiejętności na ten temat doskonaliła w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie kończąc Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Prowadzi warsztaty o tematyce związanej z rynkiem pracy, ale także rozwijające kompetencje miękkie dla młodzieży, osób dorosłych, seniorów, dzieci oraz doradców zawodowych. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących m.in. odkrywania i rozwijania talentów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, obecnie na studiach podyplomowych Job-Coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Wielokrotnie uczestniczyła oraz występowała na konferencjach. Jest osobą miłą, serdeczną, umiejącą słuchać i zafascynowaną drugim człowiekiem.

Talenty: empatia, rozwijanie innych, zbieranie, współzależność, czar.