Poznaj nasz zespół

Poznaj zespół CRT! Sprawdź czym się zajmujemy, jakie mamy kwalifikacje oraz mocne strony.
Justyna Wróbel
Justyna Wróbel
Doradca Zawodowy,
Kariona Chamier-Ciemińska
Kariona Chamier-Ciemińska
Kierownik Centrum Rozwoju Talentów,
Magdalena Jurczyńska
Magdalena Jurczyńska
Zastępca Kierownika Centrum Rozwoju Talentów,
Monika Artowska-Janowska
Monika Artowska-Janowska
Informacja i promocja,
Justyna Wróbel

Doradca zawodowy, socjolog, certyfikowany trener testu Extended Disc. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe z elementami coachingu oraz kurs pedagogiczny na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Przez cztery lata pracy w Centrum Rozwoju Talentów, realizowała projekt „Gdańsk Miastem Zawodowców”, w ramach którego prowadziła doradztwo indywidualne oraz grupowe dla uczniów gdańskich szkół technicznych i branżowych. Posiada doświadczenie w branży HR oraz szkoleń komercyjnych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu rekrutacji, pracy z klientem, planowania kariery oraz pracy z talentami Gallupa. Jej mocną stroną jest łatwość znajdowania w ludziach talentów i obszarów do rozwoju

Talenty: strateg, indywidualizacja, kontekst, intelekt, współzależność.

Kariona Chamier-Ciemińska

Kierownik Centrum Rozwoju Talentów, absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pedagog, licencjonowany doradca zawodowy, coach. Wieloletni pracownik Gdańskiego Urzędu Pracy. Posiada certyfikat kompetencji trenerskich, uprawnienia do wykonywania testów predyspozycji zawodowych. Ukończyła rekrutację i selekcję na Akademii Leona Koźmińskiego oraz szkolenie z Zarządzania Sobą i Swoimi Talentami. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z klientem w zakresie diagnozowania potencjału kompetencyjnego, autoprezentacji, sztuki motywacji i zarządzania zmianą. W prowadzeniu szkoleń wykorzystuje neuropedagogikę. Współpracowała przy wielu projektach szkoleniowo – doradczych m.in. w zakresie badania predyspozycji zawodowych studentów i absolwentów. Najbardziej ceni sobie naukę płynącą ze spotkań z innymi ludźmi.

Talenty: uczenie się, maksymalista, bliskość, elastyczność, odkrywczość.

Magdalena Jurczyńska

Zastępca Kierownika Centrum Rozwoju Talentów. Wieloletni pracownik Gdańskiego Urzędu Pracy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno  – Zawodowego, a także Rekrutację i Selekcję na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi oraz wieloletnią fachowość w zakresie europejskiego rynku pracy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach  i kursach udoskonalających warsztat zawodowy. Specjalista w zakresie preselekcji kandydatów do pracy. Swobodnie porusza się w tematach związanych z rynkiem pracy.

Talenty: empatia, zgodność, bliskość, rozwijanie innych, odpowiedzialność.

Monika Artowska-Janowska

W Centrum odpowiada za informację, promocję i marketing. Ukończyła Pedagogikę resocjalizacyjną oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Gdańskim. W obszarze jej zainteresowań są zarówno działania marketingowe, jak i HR-owe, co zamyka w pojęciu skutecznego employer brandingu. Zestawienie jej TOP 5 talentów powoduje, że do każdego problemu podchodzi indywidualnie i rozpracowuje go do końca.

Talenty: intelekt, indywidualizacja, odkrywczość, rozwaga, bliskość