Kontakt

logotym Centrum Rozwoju Talentów, Gdańskiego Urzędu Pracy oraz certyfikat ISO 9001 wydany prze Polską Izbę Handlu Zagranicznego

Adres

Olivia Business Centre
Budynek Olivia Six - parter

Al. Grunwaldzka 472d, Gdańsk

Numer telefonu

58 500 56 30 - Informacja